SELFCONFIDENCE is the best outfit - rock it and own it.

Et godt selvværd handler om at anerkende din egen værdi – at vide og leve efter, at du er god nok og har værdi som den, du er. Ved et lavt selvværd tænker man ofte dårligt om sig selv, tvivler på egne evner og føler sig forkert. Det kan føre til nedsat livskvalitet, ikke realiserede drømme, stress og en opslidende pleaser adfærd.

Hvem

Et terapiforløb med fokus på selvværdet, henvender sig til dig, som har mange negative tanker om dig selv. Du har en stærk indre kritiker og stiller typisk høje perfektionistiske krav til dig selv. Du har svært ved at sige nej og sætte grænser, lader dig ofte invadere og underkender gerne dine egne præstationer. Tanker som “jeg er ikke god nok”, “jeg er en fiasko”, “andre kan ikke lide mig” er dine tro følgesvende, og dit selvværd er begyndt at afholde dig fra at leve det liv, du drømmer om.

Hvad

Der kan være mange grunde til et lavt selvværd. Ofte ser jeg, at det bunder i en barndom, hvor min klient er blevet vurderet og anerkendt på sine præstationer i stedet for at blive mødt i sine følelser - i hvordan de havde det, og hvad det gjorde ved dem. Andre har været udsat for mobning, har måttet blive tidlig voksen og tage et ansvar, der ikke var deres, og som de ikke var gamle nok til, eller de har været igennem en svær skilsmisse, utroskab, er blevet fyret el.lign.

I terapien arbejder vi med de bagvedliggende årsager til netop dit lave selvværd - hvad kommer det af, hvad siger du til dig selv osv. Vi får parkeret din indre kritiker og den uhensigtsmæssige adfærd, der ledsager dit lave selvværd. Du lærer at sætte grænser, sige nej og at blive hjemme hos dig selv og ikke være afhængig af at please andre.

Arbejdet foregår via terapeutisk samtale, viden om selvværd og konkrete øvelser. Sammen besøger og udfordre vi dine gamle mønstre, overbevisninger og strategier, får integreret mere selvomsorg og nye glædesfyldte leveregler. Metodisk inddrager jeg forskellige teknikker og tilgange - f.eks. indre barn terapi, stressterapi og/eller traumeterapi. Målet er, at du kommer til at stå stærkere i dig selv.

Tag første skridt mod et bedre selvværd i dag

Irene Lassen Terapi

Vi mødes enten online på et af mine forløb eller i min praksis på indre Østerbro i København eller i mine lokaler på Samsø.

I alle rammer/ på alle platforme foregår vores møde i fortrolige og trygge rammer.